mercoledì 29 ottobre 2014

E VUI DURMITI ANCORA...

https://www.youtube.com/watch?v=3WYTOZdPxVk

Lu suli è già spuntatu di lu mari
E vui bidduzza mia durmiti ancora
L'aceddi sunnu stanchi di cantari
Affriddateddi aspettanu ccà fora
Supra ssu barcuneddu su pusati
E aspettanu quann'è ca v'affacciati

Lassati stari nun durmiti cchiui
Ca 'nzemi a iddi dintra sta vanedda
Ci sugnu puru iu c'aspettu a vui
Ppi viriri ssa facci accussì bedda
Passu cca fora tutti li nuttati
E aspettu sulu quannu v'affacciati

SI MARITAU ROSA...

https://www.youtube.com/watch?v=k6XFk0wg7rM
Vinni la primavera
li mennuli su 'nciuri
a mia 'nfocu d'amuri
lu cori m'addumò

l'aceddi s'assicutunu
facennu discurseddi
di quanti cosi beddi
ca mi fannu 'nsunnar

si maritau rosa
Saridda e Pippinedda
e iu ca sugnu bedda
mi vogghiu marità